Affärsjuridik

Juhlin & Partners har under många år arbetat med företag i en mängd olika branscher, både med löpande juridisk rådgivning och ibland också med styrelsearbete. Vi vet därför att våra råd ofta kan få verkningar långt fram i tiden.  Vår framgångsfaktor är en kombination av bra juridiska kunskaper med intresse och förståelse för våra klienters affärer.

Även om det uppstår en konflikt hjälper vi naturligtvis till. Våra jurister har gedigen erfarenhet av tvistelösning, både i allmän domstol och vid skiljeförfarande.

Inom affärsjuridiken arbetar vi med huvudsakligen följande områden:

  • Arbetsrätt
  • Avtalsrätt
  • Bolagsrätt
  • Entreprenadrätt
  • Fastighetsrätt
  • Kommersiella tvister

Vi har erfarenheter inom en mängd olika branscher bl.a. i byggnads-, fastighets-,  it-, fordons-, telekom-, tryckeri- och verkstadsindustribranschen m.m.