Familjerätt

Familjerättsliga tvister är många gånger komplicerade och ärendets handläggning har ofta en avgörande inverkan på klientens och hela familjens tillvaro. Juhlin & Partners handlägger alla typer av familjerättsliga ärenden och lägger stor vikt vid personligt engagemang. Du kan få hjälp inom allt från bodelningar och vårdnadstvister till rådgivning i arvsrättsliga angelägenheter.

Inom familjerätten arbetar vi med huvudsakligen följande områden.

  • Arvsrätt, testamenten och gåvohandlingar
  • Bodelning
  • Bouppteckningar
  • Medling
  • Underhållsbidrag
  • Vårdnads-, boende- och umgängestvister
  • Äktenskapsförord
  • Äktenskapsskillnad

Som klient hos Juhlin & Partners tas du om hand av en advokat/jurist med gedigen kunskap och erfarenhet inom det familjerättsliga området. Genom mångårig erfarenhet och stor processvana kan du som klient hos Juhlin & Partners känna dig säker på att erhålla bästa möjliga juridiska hjälp.