Förvaltningsrätt

Både som enskild individ och som företagare kommer man någon gång i kontakt med ett förvaltningsbeslut. Besluten kommer från olika statliga och kommunala förvaltningsmyndigheter som t.ex. Länsstyrelser, kommuner eller Försäkringskassan. Många gånger baseras ett förvaltningsbeslut på ett komplicerat regelverk och inte sällan berör beslutet stora värden för den enskilda individen och företaget. Juhlin & Partners har stor erfarenhet av att driva processer inom ett flertal förvaltningsrättsliga områden.

Inom förvaltningsrätten arbetar vi med huvudsakligen följande områden. (se höger)

  • Körkortsmål
  • LOU-mål (mål enligt lagen om offentlig upphandling)
  • LPT-mål (mål enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård)
  • LVM-mål (mål enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall)
  • LVU-mål (mål enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga)
  • Offentlig upphandling
  • PBL-mål (mål enligt plan- och bygglagen)
  • Socialförsäkringsmål
  • Utlännings- och medborgarskapsmål