git

Git Juhlin

Advokat och delägare

Verksamhetsområden:
Ekonomisk familjerätt, civila tvister företrädesvis arvs- och testamentstvister, medling

Skicka e-post till Git
Mobilnummer: 0708-41 74 53

ulf

Ulf Juhlin

Advokat och delägare

Verksamhetsområden:
Brottmål, civila tvister för företag och privatpersoner, särskilt fastighets-, entreprenad- och arbetsrätt.

Skicka e-post till Ulf
Mobilnummer: 0705-68 21 85

michael

Michael Pålsson

Advokat och delägare

Verksamhetsområden:
Kommersiella tvister, avtal, arbetsrätt och företagshemligheter

Styrelseuppdrag:
EHS Analytics AB

Skicka e-post till Michael
Mobilnummer: 0709-46 74 78

Sofia

Sofia Klüft

Biträdande jurist

Arbetsområden:

Ekonomisk Familjerätt, Brottmål (målsägandebiträde och ställföreträdare), samt Socialrättsliga processer såsom LVU, LPT m m.

Skicka e-post till Sofia
Mobilnummer: 0733-30 27 06

Johanna 3

Johanna Fröberg

Biträdande jurist

Arbetsområden:

Brottmål (målsägandebiträde och ställföreträdare),  Vårdnadstvister och Ekonomisk familjerätt, Hyresärenden samt Socialrättsliga processer såsom LVU, LPT m m.

Skicka e-post till Johanna
Mobilnummer: 0739-57 55 97

Axel

Axel Lillö

Biträdande jurist

Skicka e-post till Axel
Mobilnummer: 0709-92 05 09

Alf

Alf Johansson

Biträdande jurist

Arbetsrätt

Skicka e-post till Alf
Mobilnummer: 0766-36 72 28

Gustav

Gustav Nilsson

Biträdande jurist

Skicka e-post till Gustav
Mobilnummer: 0727-29 44 40

Liv Dansdotter Nyström

Biträdande jurist

Skicka e-post till Liv
Mobilnummer: 0731-52 66 06

jeanette

Jeanette Ekberg

Bouppteckningar m m

Bouppteckningar och arvskiften

Skicka e-post till Jeanette
Mobilnummer: 0738-559 669

jenny

Jenny Elvlin

Sekreterare/ekonomi

Skicka e-post till Jenny
Mobilnummer: 0709-28 56 14

Anna B

Anna Boklund

Receptionist

Skicka e-post till Anna
Mobilnummer: 0701-41 48 09