git

Git Juhlin

Advokat och delägare

Verksamhetsområden:
Ekonomisk familjerätt, civila tvister företrädesvis arvs- och testamentstvister, brottmål

Skicka e-post till Git
Mobilnummer: 0708-41 74 53

ulf

Ulf Juhlin

Advokat och delägare

Verksamhetsområden:
Brottmål, civila tvister för företag och privatpersoner, särskilt fastighets-, entreprenad- och arbetsrätt.

Skicka e-post till Ulf
Mobilnummer: 0705-68 21 85

michael

Michael Pålsson

Advokat och delägare

Verksamhetsområden:
Avtals- och köprätt, arbetsrätt, kommersiella tvister, medling

Styrelseuppdrag:
Beepsend AB

Skicka e-post till Michael
Mobilnummer: 0709-46 74 78

katarina

Katarina Drott

Advokat och delägare

Verksamhetsområden:
Familjerätt, brottmål, migrationsärenden

Skicka e-post till Katarina
Mobilnummer: 0702-69 82 98

jerry

Jerry Trege

Advokat och delägare

Verksamhetsområden:
Förvaltningsrätt, offentlig upphandling, fastighets- och entreprenadrätt, brottmål

Skicka e-post till Jerry
Mobilnummer: 0708-18 34 81

Helena[1]

Helena Jarmstad

Biträdande jurist

Skicka e-post till Helena
Mobilnummer: 0709-92 05 09

Frida[1]

Frida Bandstein

Biträdande jurist

Skicka e-post till Frida
Mobilnummer: 0733-09 20 09

Sofia

Sofia Klüft

Biträdande jurist

Skicka e-post till Sofia
Mobilnummer: 0733-30 27 06

jeanette

Jeanette Ekberg

Bouppteckningar m m

Skicka e-post till Jeanette
Mobilnummer: 0738-559 669

jenny

Jenny Elvlin

Sekreterare/ekonomi

Skicka e-post till Jenny
Mobilnummer: 0709-28 56 14

Lotta

Lotta Bramstad

Receptionist

Skicka e-post till Lotta
Mobilnummer: 0701-41 48 09