Om oss

Vi är experter på att förhandla.

Vårt mål är att du eller ditt företag ska uppnå bästa möjliga resultat i varje förhandling.

Vi biträder både privatpersoner och företag vid alla typer av förhandlingar, rättegångar, skiljeförfaranden och medlingar. Vi erbjuder även specialistkompetens inom brottmål och humanjuridiska områden som t ex arvsrätt, bodelning, boutredning, vårdnad och umgänge.

Du eller ditt företag har tillgång till byråns samlade kompetens som i förening med hårt arbete och goda förberedelser ger bästa möjliga resultat.

Du kan läsa mer om respektive jurists specialiteter under rubriken ”Medarbetare”.